• King Mongkut's University of Technology North Bangkok
14ก.พ. 2024

ปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

15:06:43

บัณฑิตวิทยาลัยปิดระบบการรับสมัครทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เนื่องจากงบประมาณหมด

โดยจะเปิดรับสมัครทุนใหม่ ในปีงบประมาณต่อไป (ช่วงเดือนตุลาคม 2567)

ขออภัยในความไม่สะดวก