• King Mongkut's University of Technology North Bangkok
19ธ.ค. 2023

ปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2567

09:39:07

บัณฑิตวิทยาลัยปิดระบบการรับสมัครทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการณ ปีงบประมาณ 2567 เนื่องจากงบประมาณหมด ขออภัยในความไม่สะดวก