• King Mongkut's University of Technology North Bangkok
02ต.ค. 2023

แจ้งเปลี่ยนวันรับสมัครทุนสนับสนุนเผบแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติ

09:43:09

เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบทุนยังไม่สมบูรณ์ บัณฑิตวิทยาลัยจึงขอแจ้งเปลี่ยนวันรับสมัครทุนสนับสนุนเผบแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
กำหนดการเปิดรับ วันที่ 3 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป
ขออภัยในความไม่สะดวก