• King Mongkut's University of Technology North Bangkok
31ต.ค. 2019

ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

16:17:41

เปิดรับสมัครผ่านทาง Online ผ่านระบบงานทุนนักศึกษา
ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562
ติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายวางแผนพัฒนาและวิจัย (คุณบุญเรือนและคุณศันสนีย์) โทร. 02-555-2000 ต่อ 2416-2417